Privacybeleid

Onze inzet voor een positieve

12354661 Canada Inc ("Recharge-Mobiles") verzamelt bepaalde gegevens en informatie over onze gebruikers ("U") om verschillende kenmerken en functies van elke door Recharge-Mobiles beheerde website ("Site") te ontwikkelen en te verbeteren. Persoonlijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw voor- en achternaam en uw e-mailadres ("Persoonlijke informatie"). Gebruikersgegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw browsertype, apparaat, IP-adres en sessiestatistieken ("Gebruikersgegevens").

Recharge-Mobiles verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en erkent uw behoefte aan passende bescherming en beheer van alle persoonlijke informatie die u met ons deelt. Recharge-Mobiles heeft dit privacybeleid opgesteld ("Privacybeleid") zodat u begrijpt hoe zorgvuldig Recharge-Mobiles met uw persoonlijke informatie omgaat, inclusief hoe we gegevens verzamelen, delen, opslaan en gebruiken.

Hoe we gebruikersgegevens verzamelen

Gebruik van Cookies

Als u onze site bezoekt, bent u anoniem voor ons, maar we zullen nog steeds gebruikersgegevens verzamelen, zoals browsertype, apparaat en IP-adres, tijdens uw sessie via webanalysediensten om het volgen van het sitegebruik te volgen. Deze gebruikersgegevens worden verzameld voor alle bezoekers van Recharge-Mobiles, zijn niet persoonlijk identificeerbaar en worden gebruikt om het gebruik te beheren, controleren en volgen om de services van onze website te verbeteren. Zodra deze gegevens zijn verzameld, worden ze voor onbepaalde tijd opgeslagen in onze webanalysediensten of totdat we het nodig achten om ze te verwijderen.

Als u in de Europese Unie woont, verschijnt er elke keer dat u onze site bezoekt een banner voor het accepteren van cookies. Door deze banner te sluiten, door deze pagina te scrollen, op een link te klikken of anderszins verder te bladeren, gaat u akkoord en stemt u in met ons gebruik van cookies, tenzij u cookies handmatig uitschakelt in uw browser.

Als u zich vrijwillig aanmeldt voor een Recharge-Mobiles-account en Recharge-Mobiles persoonlijke informatie verstrekt, slaan we, wanneer u bent ingelogd, bepaalde gebruikersgegevens van uw sessie op met behulp van cookies om transacties veilig te maken. Om uw Recharge-Mobiles-account en alle bijbehorende gegevens die persoonlijk identificeerbaar zijn te verwijderen, kunt u contact opnemen met [e-mail beveiligd]

Als u vrijwillig persoonlijke informatie aan ons verstrekt via formulieren, tools of diensten op onze site, bent u niet langer anoniem voor ons. Uw gebruikersgegevens en persoonlijke informatie worden verzameld en opgeslagen in onze database zoals hieronder gespecificeerd. Als u de persoonlijke informatie die u vrijwillig met ons hebt gedeeld via een formulier, tool of service op onze site wilt verwijderen of om uw toestemming in te trekken, neem dan contact op met [e-mail beveiligd]

Openbaarmaking van gebruikersgegevens

Recharge-Mobiles kan geaggregeerde sitegebruiksinformatie die is verzameld via cookies of andere services op een niet-persoonlijk identificeerbare manier delen met partners en andere derde partijen om efficiëntere, gerichte advertenties, producten en services te creëren. We beloven dat deze gebruikersgegevens niet persoonlijk identificeerbaar zijn, tenzij hieronder gespecificeerd.

Hoe we persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen, gebruiken en delen

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, zal Recharge-Mobiles persoonlijke informatie die via onze site is verzameld niet aan derden bekendmaken, tenzij we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is: (1) om te voldoen aan wettelijke vereisten of om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of een ander juridisch proces ontvangen door Recharge-Mobiles, ongeacht of een reactie vereist is door de toepasselijke wetgeving; (2) om de Servicevoorwaarden van Recharge-Mobiles af te dwingen of om onze rechten te beschermen; of (3) om de veiligheid van leden van het publiek en gebruikers van Recharge-Mobiles te beschermen.

Neem contact op Formulier

Als u vrijwillig persoonlijke informatie verstrekt via het contactformulier op onze site, wordt de inhoud van uw vraag rechtstreeks gedeeld met relevante Recharge-Mobiles-teamleden, zodat zij contact met u kunnen opnemen om gedetailleerde informatie te verstrekken en uw vragen te beantwoorden. Door het selectievakje Toestemming op een contactformulier aan te vinken, geeft u Recharge-Mobiles graag toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te delen met ons interne team. We zullen de persoonlijke informatie die u indient via het contactformulier niet delen met derden of externe entiteiten, tenzij u ons hiervoor schriftelijke toestemming geeft via e-mail. De persoonlijke informatie die u verstrekt, wordt niet opgeslagen in onze database.

Als u vragen heeft over hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld of gedeeld, neem dan contact op met [e-mail beveiligd]

Hoe we gebruikersgegevens en persoonlijke informatie veilig opslaan

We gebruiken industriestandaard maatregelen om alle informatie die is opgeslagen op onze servers en in onze database te beschermen. We beperken de toegang tot deze informatie tot die werknemers die toegang nodig hebben om hun functie uit te oefenen.

Als u vragen heeft over de beveiliging van onze website, neem dan contact op contact opnemen.

Strikte naleving van de CAN-SPAM-wet van 2003

Net als jij haten wij spam. We hebben nooit spam of ongewenste e-mails verzonden en onze mailingpraktijk is strikt in overeenstemming met de CAN-SPAM Act van 2003. Als u echter bereid bent Recharge-Mobiles uw contactgegevens / e-mailadres op onze Site te verstrekken, zullen we af en toe kennisgevingen sturen naar tijd naar uw inbox op basis van het type formulier dat u hebt gebruikt om uw persoonlijke gegevens in te dienen. Deze toestemming wordt uitgedrukt in onze Toestemming Checkbox en specifieke voorwaarden hieronder.

Nieuwsbrief

Recharge-Mobiles stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar alle gebruikers en providers die zich abonneren via onze website of andere online aanmeldingsformulieren voor e-mailmarketing. Deze nieuwsbrieven zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke service aan onze gemeenschap bieden. Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wordt u ook automatisch op onze reguliere mailinglijst geplaatst, die periodieke updates (dwz wedstrijden) deelt over bedrijfsbrede aankondigingen aan onze gemeenschap. Al onze nieuwsbriefabonnees Persoonlijke informatie wordt verzameld en opgeslagen in het e-mailmarketingplatform van Mailchimp. We delen onze abonneelijsten nooit met derden of externe entiteiten, dus alle persoonlijke informatie van abonnees wordt vertrouwelijk behandeld voor ons interne team.

Recharge-Mobiles stuurt onafhankelijke e-mailmeldingen naar websitegebruikers zodra ze vrijwillig een account hebben aangemaakt en hebben ingestemd met onze Recharge-Mobiles Algemene Voorwaarden. Deze meldingen worden met verschillende tussenpozen verzonden en helpen Recharge-Mobiles-gebruikers door hun account te navigeren, belangrijke updates en mogelijkheden te leren kennen en het meeste uit de tool te halen.

Bovendien worden alle e-mailadressen die zijn gekoppeld aan een Recharge-Mobiles-account automatisch toegevoegd aan onze mailinglijst, die periodieke updates (dwz wedstrijden) deelt over bedrijfsbrede aankondigingen aan onze gemeenschap.

Om u af te melden voor alle e-mailmeldingen van Recharge-Mobiles, klikt u op de uitschrijflink in de voettekst van een e-mail of neem contact op met het Recharge-Mobiles team.

Recharge-Mobiles-wedstrijden

Recharge-Mobiles stuurt geïndividualiseerde elektronische meldingen naar deelnemers van elke wedstrijd die op Recharge-Mobiles.com wordt georganiseerd, op verschillende tijdstippen gedurende het jaar. Elke wedstrijd op onze site heeft een unieke reeks voorwaarden die alle deelnemers moeten lezen voordat ze toestemming geven en een inzending indienen. De e-mailadressen van alle deelnemers worden automatisch toegevoegd aan onze lijst met abonnees voor de nieuwsbrief, wat betekent dat hun persoonlijke informatie wordt gedeeld en opgeslagen in het e-mailmarketingplatform van Mailchimp. Door deel te nemen aan een Recharge-Mobiles-wedstrijd word je ook automatisch op onze reguliere mailinglijst geplaatst, die periodieke updates (dwz wedstrijden) deelt over bedrijfsbrede aankondigingen aan onze gemeenschap. We delen onze abonneelijsten nooit met derden of externe entiteiten, tenzij duidelijk gespecificeerd in de algemene voorwaarden van de wedstrijd, dus alle persoonlijke informatie van abonnees wordt vertrouwelijk behandeld voor ons interne team.

Als u zich wilt uitschrijven van de abonneelijst van Recharge-Mobiles, kunt u dit doen door op de uitschrijflink in een e-mailcampagne te klikken.

Programmabeoordelingen en interviews met alumni

De e-mailadressen van alle gebruikers die programmabeoordelingen of alumni-interviews indienen op onze site, worden automatisch toegevoegd aan onze mailinglijst, die periodieke updates (dwz wedstrijden) deelt over bedrijfsbrede aankondigingen aan onze gemeenschap. Deze abonneelijsten worden gedeeld en opgeslagen in ons Mailchimp-account. We delen onze abonneelijsten nooit met derden of externe entiteiten, dus alle e-mailadressen van recensenten en interviewers worden vertrouwelijk behandeld voor ons interne team.

Als u zich wilt uitschrijven van de abonneelijst van Recharge-Mobiles, kunt u dit doen door op de uitschrijflink in een e-mailcampagne te klikken.

Neem contact op Formulier

Gebruikers kunnen om welke reden dan ook vrijwillig contact opnemen met het Recharge-Mobiles-team via ons Neem contact op Formulier. Wanneer u een Contact Us-vraag op onze Site indient, wordt de inhoud van uw vraag rechtstreeks gedeeld met relevante Recharge-Mobiles-teamleden, zodat zij contact met u kunnen opnemen om gedetailleerde informatie te verstrekken en uw vragen te beantwoorden. Als u geen e-mails meer wilt ontvangen die voortvloeien uit uw formulierinzending, dient u het teamlid dat rechtstreeks contact met u opneemt, te informeren.

Deze Algemene Voorwaarden en alle andere juridische kennisgevingen die door Recharge-Mobiles op de Site worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Recharge-Mobiles met betrekking tot de Site, uw gebruik van Recharge-Mobiles en het gebruik van enige inhoud. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van enige bepaling die in deze Voorwaarden wordt uiteengezet, zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling, en het onvermogen van Recharge-Mobiles om enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijke bepaling. recht of voorziening.

Externe Links

Onze verstrekking van een link naar een andere website of locatie is voor uw gemak en betekent niet dat we andere websites of locaties of de inhoud ervan onderschrijven. We hebben geen controle over, beoordelen deze niet en kunnen niet verantwoordelijk zijn voor deze externe websites of hun inhoud. Houd er rekening mee dat de voorwaarden van ons privacybeleid niet van toepassing zijn op deze websites van derden. Recharge-Mobiles is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige communicatie die voortvloeit uit uw bezoek aan deze externe websites.

schadeloosstelling

U stemt ermee in om Recharge-Mobiles en haar opdrachtgevers, aandeelhouders, agenten, functionarissen, directeuren, consultants en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims van derden, schadevergoedingen, betalingen, tekortkomingen, boetes, vonnissen, schikkingen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met een claim, rechtszaak, actie of procedure van een derde partij die voortvloeit uit de schending van de hierin opgenomen verklaringen en garanties van Recharge-Mobiles.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Recharge-Mobiles behoudt zich het recht voor om op elk moment delen van dit beleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om het huidige privacybeleid en de algemene voorwaarden te bekijken, omdat alle inhoud op deze pagina bindend is wanneer u een gebruiker van Recharge-Mobiles wordt.

Als u bezwaar maakt tegen dergelijke wijzigingen of een van de hierboven beschreven beleidsregels, kunt u stoppen met het gebruik van onze site. Voortgezet gebruik van Recharge-Mobiles na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Mocht u hier vragen over hebben Algemene Voorwaarden, Neem contact op [e-mail beveiligd]

x Logo: Schildbeveiliging
Deze site wordt beschermd door
Schildbeveiliging