Algemene Voorwaarden

Als u bezwaar maakt tegen een van de voorwaarden van deze Overeenkomst of eventuele latere wijzigingen daarvan, of als u ontevreden wordt over uw gebruik van de Applicaties of Services op enigerlei wijze, kunt u: a) uw gebruik van de Applicaties en / of Services staken ; en b) uw virtuele account ("Account") sluiten door ons schriftelijk per e-mail of anderszins op de hoogte te stellen (zie onderstaande contactgegevens). Er is geen ander rechtsmiddel, legaal of anderszins, voor u beschikbaar behalve voor a) en b) hierboven vermeld.

Einführung

Het verlenen van diensten (inclusief de mogelijkheid om vooruitbetaalde mobiele en / of data-zendtijd te kopen (“Herladen") En prepaid vouchers ("Vouchers") Samen, de ("Producten")) ("Diensten”) Aan u via de websites www.recharge-mobiles.com  en alle bijbehorende mobiele apps van Recharge-Mobiles, nu of in de toekomst (samen de "Toepassingen”) En uw gebruik van de Applicaties is onderhevig aan uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst"Of"Algemene Voorwaarden”). Door de Applicaties te gebruiken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Informatie over ons

De applicaties worden beheerd en de services worden geleverd door 12353661 Canada Inc t / a Recharge-Mobiles (“Opladen-mobiele telefoons","we"Of"us”). Recharge-Mobiles is opgericht in Canada en heeft haar maatschappelijke zetel in Toronto U kunt contact opnemen met Recharge-Mobiles met behulp van de contactgegevens vermeld in Sectie 26 hieronder.

Registreren

Om de Services te gebruiken, kunt u ervoor kiezen om u te registreren voor een Account. Dit doet u door de juiste gegevens in te vullen op het registratiescherm van de betreffende Applicatie. Na registratie krijgt u een account. Bij het registreren kunt u persoonlijke informatie verstrekken, waaronder uw e-mailadres of telefoonnummer en financiële informatie. U kunt ook een wachtwoord kiezen.

Alle gegevens die u ons als klant verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons Privacy verklaring.

U gaat ermee akkoord dat de informatie die bij de registratie wordt verstrekt, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig is. Het is uw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in die informatie.

U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden bij het gebruik van uw e-mailadres, telefoonnummer en / of wachtwoord ("Inloggegevens") met betrekking tot uw account, inclusief ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige betalingsmethode, inclusief debet- of creditcard. U mag uw wachtwoord, direct of indirect, niet aan derden bekendmaken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw wachtwoord te beschermen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via de contactgegevens in het gedeelte Klantenservice hieronder als u enig ongeoorloofd gebruik van uw Inloggegevens opmerkt.

Inloggegevens mogen slechts door één gebruiker worden gebruikt en zijn niet overdraagbaar.

Houd er rekening mee dat uw inloggegevens voor alle applicaties kunnen worden gebruikt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van services op elk van de applicaties.

Als je jonger bent dan 16 jaar, verklaar je tegenover Recharge-Mobiles dat je toestemming van een ouder / voogd hebt gekregen en dat je ouder / voogd deze overeenkomst heeft gelezen en ermee akkoord is gegaan voordat je de applicaties gebruikt. Als u een werknemer bent van een bedrijf of andere entiteit of handelt namens een bedrijf of entiteit, moet u gemachtigd zijn om deze overeenkomst namens die werkgever, dat bedrijf of die entiteit te accepteren.

Uw gegevens

Recharge-Mobiles zal voldoen aan al haar verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot relevante gegevens in haar bezit met betrekking tot u. Gegevens die door ons worden verzameld als onderdeel van de Services, worden behandeld in overeenstemming met ons Privacy verklaring en Cookie beleid.   In deze documenten wordt uiteengezet hoe we de informatie die u ons verstrekt, gebruiken en beschermen. We raden u aan de Privacy verklaring en Cookie beleid. voorzichtig.

Gebruik van services en kosten

U stemt ermee in de Applicaties en Services uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en de bepalingen in deze Voorwaarden.

U mag de Applicaties of Diensten niet gebruiken: (i) in strijd met enige wet, statuut, regel of regelgeving; of (ii) in verband met illegale, frauduleuze, beledigende, gewelddadige, immorele of onfatsoenlijke activiteiten; of (iii) op ​​een manier die anderen aanmoedigt, promoot, faciliteert of instrueert om deel te nemen aan illegale, frauduleuze, beledigende, gewelddadige, immorele of onfatsoenlijke activiteiten. De Services worden alleen door Recharge-Mobiles aan u geleverd met betrekking tot de gsm-operators en andere serviceproviders die beschikbaar zijn op de Applicaties (die onderhevig zijn aan verandering en beschikbaarheid).

U moet bepaalde informatie invoeren (bijv. Een mobiel telefoonnummer of e-mailadres voor ontvangst) met betrekking tot de Services of de Applicaties. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de informatie correct heeft ingevoerd. In het geval van Top-up en Vouchers, moet u vervolgens het bedrag van de Top-up selecteren dat u wilt ontvangen of de waarde van de Voucher die u wilt kopen.

Het totale bedrag (inclusief alle van toepassing zijnde belastingen en toeslagen) dat u moet betalen, wordt duidelijk weergegeven op de Applicaties voordat u wordt gevraagd om uw transactie te bevestigen en verdergaan met de transactie op dit punt is volledig optioneel. In het geval van Top-up en Vouchers, zullen de kosten variëren afhankelijk van het bedrag van de Top-up dat u wenst te verzenden of de waarde van de Voucher die u wenst te kopen volgens de coupures die worden weergegeven op de Applicaties. Als de Top-up die je koopt, moet worden ontvangen in een andere valuta dan de valuta van de door jou gekozen betaalmethode, is het betalingsbedrag onderhevig aan de toepasselijke FX-koers op de betalingsdatum en worden er airtime-conversiekosten in rekening gebracht. Er kunnen ook kosten voor beveiligde online verwerking in rekening worden gebracht voor elk Product dat u via de Applicaties koopt. Als je ervoor kiest om een ​​optionele sms naar de ontvanger van Top-up te sturen, kan hiervoor een extra sms in rekening worden gebracht.

Producten worden geleverd door Recharge-Mobiles na succesvolle betaling door jou. Af en toe kan er een korte vertraging optreden voordat de relevante derde partij het Product bij de ontvanger aflevert. Als contactgegevens zijn verstrekt, sturen we u een bevestigingsmail of sms met details van de Services zodra uw transactie met succes is voltooid. In het geval van herladen of vouchers, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat Recharge-Mobiles alleen handelt op basis van uw toestemming om de herlaadbeurt of voucher te verzenden en de relevante derde is als enige aansprakelijk jegens u en de ontvanger, indien van toepassing, voor de levering van de diensten met betrekking tot de herlaadbeurt of voucher. Zodra een herlaadbeurt of voucher is verzonden, kan deze onmiddellijk worden gebruikt en kan deze daarom niet worden terugbetaald of verwijderd. Om te voorkomen dat Producten aan het verkeerde telefoonnummer of e-mailadres worden geleverd, vraagt ​​Recharge-Mobiles u om, indien van toepassing, te bevestigen dat de gegevens van de ontvanger die u hebt ingevoerd correct zijn.

U erkent dat u het recht verliest om de Diensten te annuleren zodra deze volledig zijn uitgevoerd door Recharge-Mobiles. Dienovereenkomstig hebt u geen recht om een ​​restitutie aan te vragen onder de Canadese regelgeving (consumenteninformatie, annulering en andere rechten) van 2010. Houd er rekening mee dat de toepassingen het aantal en de waarde beperken van producten die kunnen worden gekocht of ontvangen, ook voor een bepaalde tijd periode (bijv. dagelijks, wekelijks, maandelijks). Andere beperkingen en uitsluitingen met betrekking tot het gebruik van de Applicaties en de aankoop van Producten kunnen van tijd tot tijd van toepassing zijn.

Uw instructies

U dient ervoor te zorgen dat alle instructies die via de Applicaties aan Recharge-Mobiles worden verstrekt, nauwkeurig, volledig en waar zijn. In het bijzonder moet het mobiele telefoonnummer of e-mailadres dat is gekoppeld aan een account voor permanente toegang, waarop elke herlaadbeurt moet worden bijgeschreven, correct worden geïdentificeerd. U zorgt ervoor dat alle instructies die ter bevestiging worden teruggestuurd, correct, nauwkeurig en waar zijn. Alle bevestigde instructies zijn definitief en bindend voor u. Recharge-Mobiles en / of haar serviceproviders zijn niet aansprakelijk voor of gevolgen voor het verstrekken van onjuiste, onnauwkeurige of valse informatie door u. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die verband houden met het niet verstrekken van correcte, nauwkeurige en ware informatie of het niet corrigeren van dergelijke onnauwkeurige informatie voorafgaand aan de definitieve bevestiging.

Transacties met de door u gekozen betalingsmethode

U kunt Producten kopen via de diensten van Recharge-Mobiles met behulp van Visa, MasterCard, AMEX of PayPal of andere betalingsmethoden die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op de Applicaties. Elke creditcard, betaalpas of andere betalingsmethode die kan worden gebruikt op de Applicaties, moet een geldig factuuradres hebben en een geldige uitgevende bank of andere betalingsdienstaanbieder.

Na ontvangst van een juist en volledig verzoek van u om Services, zal Recharge-Mobiles de door u verstrekte betaalmethode in rekening brengen en een elektronisch verzoek doorsturen naar de relevante derde partij (bijv. Mobiele operator of uitgever van Voucher) om de Producten in het overgemaakte bedrag ten behoeve van de door u voorgedragen ontvanger.

U geeft Recharge-Mobiles toestemming om te handelen naar instructies om de door u via de Applicaties verstrekte betalingsmethode in rekening te brengen die is verzonden met uw wachtwoord en / of enig ander authenticatie- / identiteitsverificatieproces dat u mogelijk nodig heeft om te worden gebruikt in verband met de Applicaties . Recharge-Mobiles is niet verplicht om enige aanvullende authenticatie- of identiteitsverificatiemaatregelen te nemen anders dan die vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals Recharge-Mobiles gepast en voldoende acht om te beschermen tegen fraude of witwassen en om de veiligheid en het juiste gebruik van de Applicaties te behouden. voldoen aan elk intern beleid. Alle kosten die worden gemaakt na succesvolle authenticatie of identiteitsverificatie vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Recharge-Mobiles aanvaardt aansprakelijkheid voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van Diensten die via de Applicaties zijn aangeschaft, op voorwaarde dat u zich houdt aan deze Voorwaarden, het juiste gebruik van de Applicaties zoals geïnstrueerd door Recharge-Mobiles en de afwezigheid van enige verkeerde voorstelling van zaken, fraude. of nalatigheid door u. Dergelijke aansprakelijkheid, indien opgelopen, is strikt beperkt tot het bedrag van de niet-uitgevoerde of gebrekkige Services.

Korting

Van tijd tot tijd zullen Recharge-Mobiles of partnerserviceproviders promoties op de Applicaties plaatsen. Deze promoties zijn onderhevig aan aanvullende algemene voorwaarden en dergelijke algemene voorwaarden (inclusief Recharge-Mobiles de sluitingsdatum voor elke promotie) zullen duidelijk op de Applicaties worden weergegeven. Recharge-Mobiles is niet verantwoordelijk voor promoties van partnerserviceproviders en u moet uw eigen vragen stellen bij de relevante serviceproviders voordat u gebruik maakt van en vertrouwt op de algemene voorwaarden van een dergelijke promotie. U zult te goeder trouw gebruik maken van elke promotie en geen misbruik maken van de promotiecode die aan u is verstrekt.

De apparatuur en apparaten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Applicaties, zullen uitsluitend op uw kosten door u worden geleverd en onderhouden. Als u de Applicaties opent via een mobiel apparaat, kan uw mobiele serviceprovider u mogelijk kosten in rekening brengen voor internettoegang op uw apparaat.

U kunt de mobiele applicaties gratis downloaden in de app stores. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u eventuele volgende updates voor de mobiele applicaties downloadt vanuit de relevante app store.

Recharge-Mobiles behoudt zich het recht voor om apparatuur- en softwarevereisten aan te passen als dat nodig is om de levering van Diensten via de Applicaties voort te zetten of te verbeteren.

U erkent dat naleving van deze voorwaarden is ontworpen om het risico van ongeautoriseerd gebruik van de applicaties en schade voor u, Recharge-Mobiles of anderen te minimaliseren, en daarom bent u verplicht om zich strikt aan deze voorwaarden te houden. Voor zover wettelijk toegestaan, bent u aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid, verlies, kosten of schade aan Recharge-Mobiles of een derde partij als gevolg van uw niet-naleving van deze voorwaarden.

Diensten en informatie van derden

Sommige van de Services die te koop worden aangeboden, via de Applicaties of via andere services die Recharge-Mobiles u aanbiedt, kunnen door derden worden aangeboden, gemaakt, geleverd of ontwikkeld.

Recharge-Mobiles controleert niet de juistheid of volledigheid van de informatie of de geschiktheid of kwaliteit van de producten en diensten die door derden worden aangeboden. Alle Vouchers die via de Services worden gekocht, hebben hun eigen algemene voorwaarden, inclusief toepasselijke vervaldata en andere toepasselijke beperkingen en vereisten. Recharge-Mobiles adviseert u vertrouwd te raken met dergelijke algemene voorwaarden voordat u Vouchers koopt via de Diensten. U moet uw eigen inlichtingen inwinnen bij de relevante externe leverancier, rechtstreeks voordat u vertrouwt op de informatie van de derde partij of een transactie aangaat met betrekking tot de producten en diensten van derden waarnaar wordt verwezen in de Applicaties. Serviceproviders zijn volledig verantwoordelijk voor alle aspecten van hun producten.

Intrekking van services

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk product dat u via de applicaties aanschaft.

Recharge-Mobiles kan uw Account uitschakelen en het gebruik van de Applicaties en / of de Diensten die via haar worden aangeboden opschorten of intrekken:

(i) na redelijke voorafgaande kennisgeving aan u; (ii) onmiddellijk na schending door u van deze Voorwaarden of wanneer Recharge-Mobiles redelijkerwijs gelooft dat u deze Voorwaarden schendt; (iii) onmiddellijk na uw insolventie / faillissement of onvermogen om verschuldigde bedragen te betalen, al dan niet herdacht door middel van een legitieme formele juridische petitie of andere contractuele onbekwaamheid. Recharge-Mobiles behoudt zich het recht voor om onder deze voorwaarden incassomaatregelen te nemen binnen de grenzen van de wet; (iv) onmiddellijk als Recharge-Mobiles redelijkerwijs gelooft dat u de Applicaties en / of Diensten hebt gebruikt (a) in strijd met enige wet, regel, statuut of regelgeving; of (b) in verband met, of op een manier die anderen aanmoedigt, promoot, faciliteert of instrueert om deel te nemen aan illegale, frauduleuze, beledigende, gewelddadige, immorele of onfatsoenlijke activiteiten; of (c) in strijd zijn met een aantal of waardelimieten die van tijd tot tijd door Recharge-Mobiles worden vastgesteld.

Deze voorwaarden hebben geen minimum of eindige duur en blijven voor u bindend zolang u een account bij Recharge-Mobiles heeft. U kunt op elk moment en zonder reden stoppen met het gebruik van de Applicaties of Diensten en / of uw Account sluiten door Recharge-Mobiles hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, maar zonder afbreuk te doen aan uw aansprakelijkheid voor openstaande schulden op een Account of anderszins vóór de datum van beëindiging.

Recharge-Mobiles behoudt zich het recht voor om redelijkerwijs te handelen of transacties te annuleren na beëindiging van deze Overeenkomst of opschorting of intrekking van de Diensten. Recharge-Mobiles is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van een transactie die niet verplicht is door Recharge-Mobiles aan u te melden in verband met het onderwerp van deze voorwaarden, kan worden stopgezet als onderdeel van de Services na beëindiging van de Overeenkomst of na enige opschorting of intrekking van de Diensten.

Uw bijdrage

Wanneer u Recharge-Mobiles feedback, suggesties, ideeën of ander materiaal stuurt met betrekking tot of via de Applicaties of de geleverde Diensten, gaat u ermee akkoord dat Recharge-Mobiles de bovengenoemde communicatie kan gebruiken, reproduceren, publiceren, wijzigen, aanpassen en verzenden naar andere gratis en zonder beperking, onderhevig aan de verplichtingen van Recharge-Mobiles zoals bepaald onder de Privacyverklaring.

Variaties op de voorwaarden

Recharge-Mobiles behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen of te variëren voor commerciële of juridische doeleinden. Een dergelijke wijziging wordt van kracht en is bindend voor u veertien (14) dagen nadat u op een van de volgende manieren op de hoogte bent gesteld van een dergelijke wijziging: e-mail of door een bericht op de Applicaties te plaatsen. U hebt het recht om, na ontvangst van enige wijziging in deze Voorwaarden, het gebruik van de Diensten en / of Applicaties onmiddellijk te staken en / of uw Account te sluiten door Recharge-Mobiles hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, maar onverminderd uw aansprakelijkheid voor enige schuld op enige Account of enige andere verplichting, financieel, wettelijk of anderszins, die is ontstaan ​​voorafgaand aan de sluiting van uw account.

Links naar andere websites

Behalve waar uitdrukkelijk vermeld, zal elke kennisgeving die door u aan Recharge-Mobiles moet worden gegeven in verband met deze Voorwaarden schriftelijk worden gedaan en per e-mail worden verzonden naar [e-mail beveiligd]

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, kan elke kennisgeving die door Recharge-Mobiles aan u moet worden gegeven in verband met het onderwerp van deze Voorwaarden, per e-mail worden gedaan door een bericht op de Applicaties te plaatsen.

Met uw toestemming kan Recharge-Mobiles van tijd tot tijd contact met u opnemen om u op de hoogte te houden van de diensten van Recharge-Mobiles, inclusief nieuwe producten, campagnes en promoties. Raadpleeg onze voor meer informatie Privacy verklaring.

Kennisgevingen

Toegang tot en gebruik van de Applicaties is op eigen risico en Recharge-Mobiles verklaart of garandeert niet dat het gebruik van de Applicaties of enig materiaal dat ervan wordt gedownload geen schade aan eigendommen zal veroorzaken, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens of computer. virale infectie.

Sommige pagina's op de Applicaties kunnen linken naar websites of applicaties die niet gemaakt of onderhouden worden door Recharge-Mobiles. U wordt hierbij adequaat geïnformeerd en gewaarschuwd dat wanneer u via dergelijke links naar andere websites of applicaties gaat, de algemene voorwaarden, voordelen en privacybeschermingen die door onze applicaties worden geboden niet van toepassing zullen zijn en dat u zich bewust moet zijn van en moet voldoen aan de vereisten van die individuele onafhankelijk onderhouden websites of applicaties. Recharge-Mobiles is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of het gebruik van dergelijke gelinkte websites en u gaat ermee akkoord dat u toegang krijgt tot dergelijke links geheel op eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Voor de doeleinden van deze voorwaarden “Intellectuele eigendomsrechten'Betekent alle auteursrechten, patenten, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, geregistreerde en niet-geregistreerde ontwerprechten, rechten op databases en topografische rechten en andere intellectuele eigendomsrechten, alle rechten om een ​​vordering in te stellen wegens overlijden, alle rechten om bescherming aan te vragen met betrekking tot van de bovengenoemde rechten en alle andere vormen of bescherming van soortgelijke aard of met een gelijkwaardig of soortgelijk effect als een van deze die overal ter wereld kunnen bestaan.

U mag de Applicaties (en de Intellectuele Eigendomsrechten daarin) alleen downloaden, gebruiken, bekijken en weergeven uitsluitend voor het gebruik van de Services en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Behalve waar anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op en de inhoud van de applicaties eigendom van Recharge-Mobiles of haar licentiegevers. Reproductie, kopiëren, modificatie, wijziging of aanpassing van een deel of de gehele inhoud van de Applicaties (inclusief grafische afbeeldingen of handelsmerken) in welke vorm dan ook is verboden zonder de voorafgaande toestemming van Recharge-Mobiles, anders dan waarvoor u toestemming hebt gekregen van Recharge- Mobiele telefoons om af te drukken of te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Recharge-Mobiles bezit alle intellectuele eigendomsrechten die bestaan ​​in de woorden "Opladen-mobiele telefoons”, En in elk bijbehorend logo. Recharge-Mobiles bezit ook alle intellectuele eigendomsrechten op de domeinnamen www.recharge-mobiles.com. Recharge-Mobiles neemt cyberkraken erg serieus. Meld alle vermoedelijke incidenten aan [e-mail beveiligd]

Opschorting van diensten

In het geval van verstoring of een storing, onbeschikbaarheid, storing of storing van, of verbonden met, een product of systeem dat wordt gebruikt in verband met de Applicaties of de Diensten, of wanneer er een reëel of potentieel veiligheidsrisico is, kan Recharge-Mobiles heeft het recht om, zonder enige aansprakelijkheid jegens u, tijdelijk de relevante Services of toegang tot de Applicaties of uw Account op te schorten gedurende een redelijke periode die nodig is om het probleem te verhelpen, aan te pakken of op te lossen. Recharge-Mobiles kan ook de toegang tot de Applicaties en / of uw Account en / of Diensten opschorten indien nodig voor onderhoud (hetzij noodgevallen of gepland) of upgradewerkzaamheden. Onverminderd de rechten van Recharge-Mobiles, gaat u er verder mee akkoord en erkent u dat uw toegang tot de Applicaties en / of uw Account en / of Diensten onmiddellijk kan worden opgeschort wanneer Recharge-Mobiles redelijkerwijs gelooft dat u de Applicaties en / of Diensten hebt gebruikt ( a) in strijd met enige wet, regel, statuut of regelgeving; of (b) in verband met, of op een andere manier dan anderen aanmoedigt, promoot, faciliteert of instrueert om deel te nemen aan illegale, frauduleuze, beledigende, gewelddadige, immorele of onfatsoenlijke activiteiten; of (c) in strijd zijn met een aantal of waardelimieten die van tijd tot tijd door Recharge-Mobiles worden vastgesteld. In het geval van een dergelijke opschorting kan Recharge-Mobiles naar eigen goeddunken de toegang tot uw Account herstellen en opnieuw Services aan u leveren.

Overmacht

Recharge-Mobiles is niet aansprakelijk of in strijd met haar verplichtingen onder deze Overeenkomst als er sprake is van een totale of gedeeltelijke tekortkoming in de uitvoering van haar taken en verplichtingen als gevolg van een overmacht, brand, een handeling van de overheid of staat of een andere derde partij, oorlog, burgerlijke onrust, opstand, embargo, onvermogen om met derden te communiceren om welke reden dan ook, storing van een computer of netwerk of afwikkelingssysteem, storing of vertraging in een mobiel telefoonnetwerk, verhindering van of belemmering bij het verkrijgen van zendtijd, energie of andere leveringen, arbeidsgeschillen van welke aard dan ook, laattijdige of foutieve betaling door een agent of enige andere reden (al dan niet vergelijkbaar in soort met een van de bovenstaande) buiten de controle van Recharge-Mobiles.

Beveiliging, onderhoud en beschikbaarheid

U gaat ermee akkoord, erkent en accepteert dat elektronische communicatie, internet, telefoonlijnen of op sms gebaseerde telecommunicatiemedia mogelijk niet veilig zijn en dat communicatie via dergelijke media kan worden onderschept door onbevoegde personen of onjuist kan worden afgeleverd. Als gevolg hiervan kan Recharge-Mobiles de privacy of vertrouwelijkheid van communicatie via dergelijke media niet garanderen, hoewel zij (en zal ervoor zorgen dat haar serviceproviders) passende veiligheidsmaatregelen nemen om deze communicatiemethoden te beschermen.

Het kan van tijd tot tijd nodig of wenselijk zijn om veiligheidsredenen, onderhoud (hetzij noodgevallen of gepland), upgrades of andere redenen om:

  • ervoor zorgen dat bepaalde of alle Applicaties of Services niet voor u beschikbaar zijn; en / of
  • de implementatie van nieuwe Services vertragen; en / of
  • uw wachtwoord intrekken, vervangen of opnieuw uitgeven; en / of
  • authenticatieprocedures of -processen wijzigen voor toegang tot de Applicaties of de Services,

terwijl we redelijke inspanningen leveren om het ongemak tot een minimum te beperken.

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze gebeurtenissen zich kunnen voordoen en dat Recharge-Mobiles geen aansprakelijkheid draagt ​​wanneer dergelijke gebeurtenissen zich voordoen. Wanneer Recharge-Mobiles de authenticatieprocedures voor toegang tot de Applicaties of de Diensten daarin wijzigt, kan Recharge-Mobiles, niettegenstaande enige andere voorwaarden van deze Overeenkomst, deze procedures invoeren door u instructies te geven via de Applicaties waarvoor dergelijke procedures worden ingevoerd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, de applicaties en de levering van services worden beheerst door de wetten van Canada Als een claim of geschil voortvloeit uit, voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden en / of uw gebruik van de Applicaties of Diensten, gaat u ermee akkoord dat de rechtbanken van Canada heeft exclusieve jurisdictie over al dergelijke claims of geschillen, onverminderd uw rechten onder de toepasselijke wetgeving.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden (of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden) op enig moment onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, zal dat de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze Voorwaarden ( inclusief de rest van een bepaling waarvan slechts een deel daarvan onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of is geworden).

Verklaring van afstand

Elke verklaring van afstand van een schending of verzuim van een van de bepalingen van deze Overeenkomst zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een volgende schending van dezelfde of andere bepalingen, noch zal enige vertraging of verzuim van Recharge-Mobiles 'deel om uit te oefenen of gebruik te maken van elk recht, elke macht of voorrecht geldt als een verklaring van afstand van enige inbreuk of verzuim door u.

Klantenservice en contactgegevens

Als je vragen hebt over deze voorwaarden of klachten, of hulp nodig hebt bij de applicaties of de services, staan ​​we altijd voor je klaar. U kunt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar contact met ons opnemen via een van de onderstaande opties. Klachten kunnen ook worden ingediend via het Canadese platform voor online geschillenbeslechting, dat beschikbaar is CDL Super Session..

Email ons: [e-mail beveiligd]

x Logo: Schildbeveiliging
Deze site wordt beschermd door
Schildbeveiliging